Tag E20 från Göteborg mot Alingsås.

Efter 35 km, cirka 6 km efter Nääs slott tag av mot Ingared, Norsesund, Hemsjö Kyrka.

Sväng av vänster direkt efter avfarten, mot Hemsjö Kyrka. Kör c:a 400 meter till ett vägkors. Kyrkan ligger upp åt vänster, men sväng höger mot Lövhult.

Första huset på vänster sida, vitt hus upp i backen.


Tidigare var det gult: